A. van der Linden BV

Vacatures

De onderstaande vacature’s heeft A. van der Linden BV op dit moment beschikbaar. Geinteresseerd in één van deze functies? Stuur dan je CV naar info@lindenbv.nl, of gebruik het formulier hiernaast. Wij zoeken gemotiveerde mensen uit de regio Zwijndrecht.

Leerling dakdekker

Opleiding:

 • Lager Beroeps Onderwijs richting bouwkunde gevolg en/of primaire opleiding dakdekken gevolgd en/of relevante werkervaring
 • bereid zijn de primaire opleiding dakdekker te volgen
 • de kursus “Gezond en veilig werken op het dak” moet niet langer dan 3 jaar geleden zijn gevolg
 • VCA Basisveiligheid of bereid zijn dit te (be)halen
 • rijbewijs B of bereid zijn dit te (be)halen
 • moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen
 • moet i.v.m. de lichamelijke belasting en het werken op hoogte hiervoor medisch geschikt zijn bevonden.

Taken:

 • onder toezicht uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden
 • toezien op de veiligheid van zichzelf, overige dakdekkers en derden
 • opvolgen van aanwijzingen door leidinggevenden en/of KAM-koördinator
 • bevorderen en kontroleren van de kwaliteit van de werkzaamheden
 • deelnemen aan relevante kursussen
 • houdt tijdens de uitvoering rekening met veiligheidsvoorschriften
 • heeft een positieve werkhouding

Verantwoordelijkheden:

 • representatief gedrag en kleding
 • op juiste manier gebruik maken van PBM’s
 • (aktief) deelnemen aan toolbox- c.q. kick-off meetings
 • moet altijd bereid en in staat zijn zich op de werkplek te legitimeren
 • nalaten van waarde-oordelen en kritische opmerkingen over de toestand van de dakbedekking, installaties e.d. richting derden. Deze opmerkingen dienen wel richting de leiding te worden geventileerd
 • (mede) zorgdragen voor het in stand houden van en verbeteren van het OHSAS 18001 systeem
 • kollega’s aanspreken indien er sprake is van een risikovolle situatie en dit doorgeven aan de KAM-koördinator en/of de direktie
 • houdt tijdens de uitvoering rekening met veiligheidsvoorschriften

Bevoegdheden:

 • stilleggen van werkzaamheden door eigen personeel en/of personeel dat onder verantwoording van dakbedekkingsbedrijf A. v.d. Linden b.v. werkzaamheden uitvoert indien de veiligheid, gezondheid, milieu en/of kwaliteit in het gedrang komt (bij voorkeur na overleg met de direkt leidinggevende)
 • aanspreken van elke kollega (dus ook leidinggevenden) op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en/of kwaliteit
Dakdekker

Opleiding:

 • Lager Beroeps Onderwijs richting bouwkunde (diploma’s) en/of primaire opleiding dakdekken (diploma) en/of 5 jaar relevante werkervaring
 • de kursus “Gezond en veilig werken op het dak” moet niet langer dan 3 jaar geleden zijn gevolg
 • VCA Basisveiligheid (geldig certifikaat)
 • rijbewijs B/BE
 • moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen
 • moet i.v.m. de lichamelijke belasting en het werken op hoogte hiervoor medisch geschikt zijn bevonden.

Taken:

 • zelfstandig uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden
 • toezien op de veiligheid van zichzelf, overige dakdekkers en derden
 • opvolgen van aanwijzingen door leidinggevenden en/of KAM-koördinator
 • bevorderen en kontroleren van de kwaliteit van de werkzaamheden
 • deelnemen aan relevante kursussen
 • moet bouwafval kunnen scheiden
 • houdt tijdens de uitvoering rekening met veiligheidsvoorschriften (veilige betreding werkplek, tweede vluchtweg, overzichtelijke werkplek)
 • heeft een positieve werkhouding

Verantwoordelijkheden:

 • representatief gedrag en kleding
 • op juiste manier gebruik maken van PBM’s
 • (aktief) deelnemen aan toolbox- c.q. kick-off meetings
 • moet altijd bereid en in staat zijn zich op de werkplek te legitimeren
 • nalaten van waarde-oordelen en kritische opmerkingen over de toestand van de dakbedekking, installaties e.d. richting derden. Deze opmerkingen dienen wel richting de leiding te worden geventileerd
 • (mede) zorgdragen voor het in stand houden van en verbeteren van het OHSAS 18001 systeem
 • kollega’s aanspreken indien er sprake is van een risikovolle situatie en dit doorgeven aan de KAM-koördinator en/of de direktie
 • houdt tijdens de uitvoering rekening met veiligheidsvoorschriften (veilige betreding werkplek, tweede vluchtweg, overzichtelijke werkplek)

Bevoegdheden:

 • stilleggen van werkzaamheden door eigen personeel en/of personeel dat onder verantwoording van dakbedekkingsbedrijf A. v.d. Linden b.v. werkzaamheden uitvoert indien de veiligheid, gezondheid, milieu en/of kwaliteit in het gedrang komt of dreigt te komen
 • aanspreken van elke kollega (dus ook leidinggevenden) op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en/of kwaliteit
Voorman dakdekker

Opleiding:

 • Lager Beroeps Onderwijs richting bouwkunde (diploma’s) en/of voortgezette opleiding dakdekken (diploma) en/of 10 jaar relevante werkervaring
 • de kursus “Gezond en veilig werken op het dak” moet niet langer dan 3 jaar geleden zijn gevolg
 • VCA Basisveiligheid (geldig certifikaat)
 • rijbewijs B/E
 • moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen
 • moet i.v.m. de lichamelijke belasting en het werken op hoogte hiervoor medisch geschikt zijn bevonden.

Taken:

 • organiseert het werk en geeft leiding aan een ploeg dakdekkers met eventuele onderaannemers
 • toezien op de uitvoering van de werkzaamheden
 • opvolgen van aanwijzingen door de direktie en/of KVGM-koördinator
 • kontroleren van de veiligheidsmaatregelen inklusief aanwezigheid tweede vluchtweg vóór aanvang van de werkzaamheden
 • invullen van het formulier RI&E Kortdurende Werkzaamheden op het Dak en (indien gewenst) collega’s assisteren met het invullen van dit formulier
 • zelfstandig uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden
 • toezien op de veiligheid van zichzelf, overige dakdekkers en derden
 • extra toezien op de veiligheid van leerling-dakdekkers
 • opvolgen van aanwijzingen door leidinggevenden en/of KAM-koördinator
 • bevorderen en kontroleren van de kwaliteit van de werkzaamheden
 • deelnemen aan relevante kursussen
 • moet bouwafval kunnen (laten) scheiden
 • houdt tijdens de uitvoering rekening met veiligheidsvoorschriften (veilige betreding werkplek, tweede vluchtweg, overzichtelijke werkplek)
 • heeft een positieve werkhouding
 • melden van ongevallen en/of gevaarlijke situaties konform standaard procedure
 • toezien op kompleet houden van de uitrusting, met name EHBO en brandblusmiddelen
 • toezien op juist gebruik van PBM’s
 • wijst een plaatsvervanger aan indien hem wat overkomt
 • neemt als eerste aktie bij een ongeval op het werk konform het noodplan (kan dit delegeren aan de bedrijfshulpverlener)

Verantwoordelijkheden:

 • representatief gedrag en kleding
 • op juiste manier gebruik maken van PBM’s (voorbeeldfunktie)
 • (aktief) deelnemen aan toolbox- c.q. kick-off meetings
 • moet altijd bereid en in staat zijn zich op de werkplek te legitimeren
 • nalaten van waarde-oordelen en kritische opmerkingen over de toestand van de dakbedekking, installaties e.d. richting derden. Deze opmerkingen dienen wel richting de leiding te worden geventileerd
 • (mede) zorgdragen voor het in stand houden van en verbeteren van het OHSAS 18001 systeem
 • kollega’s aanspreken indien er sprake is van een risikovolle situatie en dit doorgeven aan de KAM-koördinator en/of de direktie
 • houdt tijdens de uitvoering rekening met veiligheidsvoorschriften (veilige betreding werkplek, tweede vluchtweg, overzichtelijke werkplek)

Bevoegdheden:

 • stilleggen van werkzaamheden door eigen personeel en/of personeel dat onder verantwoording van dakbedekkingsbedrijf A. v.d. Linden b.v. werkzaamheden uitvoert indien de veiligheid, gezondheid, milieu en/of kwaliteit in het gedrang komt of dreigt te komen
 • aanspreken van elke kollega (dus ook leidinggevenden) op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en/of kwaliteit

Uw naam (verplicht)

Uw adres

Uw postcode

Uw woonplaats

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw korte CV

Eventuele bijlagen

© 2019 A. v.d. Linden b.v. Alle rechten voorbehouden.